Dunajský nadnárodný program 2021 – 2027 – prvá výzvy

Uzatvorené 21. nov 2022

Výška dotácie nie je určená

Miera dotácie nie je určená%


Nezaradené

Všetky kraje

Všetky typy organizácií

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na prehlovanie nadnárodnej spolupráce v dunajskom regióne.

Zaradenie výzvy:

Zdroj financovania: Dunajský nadnárodný program
Grantový program: Dunajský nadnárodný program 2021 – 2027

Kód výzvy:

DNP1/2022

Ďalšie informácie:

Výzva je dvojkolová:

  1. Prvým krokom je vyjadrenie záujmu (tzv. EoI – Expression of interest) s načrtnutím hlavne intervenčnej logiky projektového návrhu a strategickej relevantnosti pre PDR. EoI sa predkladá prostredníctvom monitorovacieho systému programu (Jems).
    V tomto kroku sa nevyžaduje predloženie žiadnych ďalších dokumentov.
  2. Druhým krokom bude odoslanie vyplneného formulára žiadosti (tzv. AF – application form) s požadovanými prílohami prostredníctvom monitorovacieho systému programu (Jems). Žiadatelia môžu predložiť plne vyplnený formulár žiadosti (s požadovanými prílohami) v druhom kroku len vtedy, ak bol návrh vopred vybratý vo fáze prvého kroku.

Hlavné novinky v Programe dunajského regiónu 2021-2027:

  • Príspevok EÚ na projekty je 80 %;
  • Použitie fondov Interreg (fondy ERDF, IPA a NDICI sú združené v jednom balíku);
  • Vedúci partneri môžu byť z krajín EÚ aj z krajín mimo EÚ (výnimka: ukrajinské organizácie sa môžu zúčastniť 1. výzvy na predkladanie návrhov len ako projektoví partneri);

Žiadatelia musia nahliadnuť do nasledujúcich dokumentov, aby mohli úspešne predložiť projektová návrh: