Fond na podporu umenia 4/2023

Uzatvorené 14. nov 2022

Výška dotácie podľa podprogramu

Miera dotácie max. 100%


Kultúra

Všetky kraje

Všetky typy organizácií

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Z výzvy môžete financovať odbornú a výskumnú činnosť, publikačnú činnosť, odborné aktivity, vybavenie knižníc či prekladateľskú činnosť.

Zaradenie výzvy:

Zdroj financovania: Fond na podporu umenia
Grantový program: 1. Programy Fondu na podporu umenia

Kód výzvy:  FPU4/2023

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • líšia sa od podprogramu
 • častou podmienkou je, aby žiadateľ profesionálne pôsobil v oblasti pre ktorú chce získať podporu

Oprávnené aktivity:

 • 3.1.1 Výskum a odborná reflexia – divadlo ŠTIPENDIUM
 • 3.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – divadlo DOTÁCIA
 • 3.1.3 Odborné vzdelávacie aktivity – divadlo DOTÁCIA
 • 3.1.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – divadlo DOTÁCIA
 • 3.2.1 Výskum a odborná reflexia – tanec ŠTIPENDIUM
 • 3.2.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tanec DOTÁCIA
 • 3.2.3 Odborné vzdelávacie aktivity – tanec DOTÁCIA
 • 3.2.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – tanec DOTÁCIA
 • 3.5.1 Výskum a odborná reflexia – literatúra ŠTIPENDIUM
 • 3.5.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – literatúra DOTÁCIA
 • 3.5.3 Odborné vzdelávacie aktivity – literatúra DOTÁCIA
 • 3.5.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – literatúra DOTÁCIA
 • 5.1.1 A Komplexná infraštruktúra knižníc DOTÁCIA
 • 5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra DOTÁCIA
 • 7.1 Prezentačné a odborné aktivity verejných vysokých škôl DOTÁCIA
 • 7.2 Medzinárodná prezentácia verejných vysokých škôl DOTÁCIA

Finančné podmienky:

 • intenzita pomoci závisí od aktivity, vo vybraných prípadoch až do 100%
 • výška príspevku závisí od konkrétnej aktivity a podprogramu

VIAC INFORMÁCIÍ