Fond na podporu umenia 8/2023

Uzatvorené 27. feb 2023

Výška dotácie podľa podprogramu

Miera dotácie max. 100%


Kultúra

Všetky kraje

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Chceli by ste podporiť umenie vo svojom okolí? Máme pre vás výzvu, ktorá vám umožní financovať tvorbu multimediálnych diel, tvorbu audiokníh, tvorbu a realizáciu ďalších diel či medzinárodné mobility a prezentácie.

 

Zaradenie výzvy:

Zdroj financovania: Fond na podporu umenia
Grantový program: 1. Programy Fondu na podporu umenia


Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia:

 • líšia sa od podprogramu
 • častou podmienkou je, aby žiadateľ profesionálne pôsobil v oblasti pre ktorú chce získať podporu


Oprávnené aktivity:

 • 1.1.3 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá DOTÁCIA
 • 1.1.6 D Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo DOTÁCIA
 • 1.1.6 Š Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo ŠTIPENDIUM
 • 1.2.1 Tvorba javiskového diela – tanec ŠTIPENDIUM
 • 1.2.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – tanec DOTÁCIA
 • 1.2.4 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení a organizácií DOTÁCIA
 • 1.2.5 Š Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec ŠTIPENDIUM
 • 1.2.5 D Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec DOTÁCIA
 • 1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry ŠTIPENDIUM
 • 1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry DOTÁCIA
 • 1.6.2 Tvorba, vydávanie a šírenie audiokníh DOTÁCIA
 • 1.7.1 Tvorba herného multimediálneho diela – štipendium ŠTIPENDIUM
 • 1.7.2 A Tvorba herného multimediálneho diela – dotácia DOTÁCIA
 • 1.7.2 B Tvorba herného multimediálneho diela – dotácia DOTÁCIA
 • 4.3.1 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení – tradičná kultúra DOTÁCIA
 • 4.3.2 Vznik a prezentácia tvorby – tradičná kultúra a folklorizmus DOTÁCIA
 • 4.6. Š Medzinárodné mobility a prezentácie – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť ŠTIPENDIUM
 • 4.6 D Medzinárodné mobility a prezentácie – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť DOTÁCIA
 • 5.1.4 Akvizícia knižníc DOTÁCIA

 

V tejto výzve môžete získať:

 • intenzita pomoci závisí od aktivity, vo vybraných prípadoch až do 100%
 • výška príspevku závisí od konkrétnej aktivity a podprogramu