Fotovoltické riešenia na strechy (2022)

Uzatvorené 30. nov 2022

Výška dotácie 70 000€

Miera dotácie max. 100%


Nezaradené

Bratislavský, Nitriansky, Trenčiansky, Trnavský

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Nadácia ZSE poskytne v školskom roku 2022/2023 vybraným školským a sociálnym zariadeniam v územnej pôsobnosti spoločnosti ZSE fotovoltické riešenia v hodnote 70 000 €.

Zaradenie výzvy:

Zdroj financovania: Nadácia ZSE
Grantový program: 1. Nadácia ZSE

Kód výzvy:

ZSEx4/2022

Ďalšie informácie:

Grantový program je určený pre nasledujúce subjekty:      

 • školy a školské zariadenia
 • zariadenia poskytujúce sociálne služby
 • registrované sociálne podniky
 • chránené dielne
 • obce (v prípade, že škola alebo sociálne zariadenie nemá vlastnú právnu subjektivitu)

Povinné podmienky:

 • Škola/zariadenie musí disponovať strechou s plochou aspoň 50 m2 s orientáciou ideálne na JUH, prípadne pri základných školách je možná aj orientácia na východ, juhovýchod a juhozápad.
 • Strecha najbližších min. 15 rokov nebude rekonštruovaná.
 • Strecha je v dobrom stave, ktorý nevyžaduje rozsiahlejšie zásahy a opravy.
 • Výhodou je, ak škola disponuje statickým posudkom k streche. o
 • Rovná/šikmá strecha nezohráva rolu.
 • Škola/zaradenie musí mať minimálnu ročnú spotrebu 10 000 kWh.
 • Podmienkou účasti je, že dodávateľ elektriny uchádzača o podporu je ZSE Energia a.s. a EIC odberného miesta je pripojené v Západoslovenskej distribučnej, a.s.
 • Škola/zariadenie musí preukázať disponibilné právo k nehnuteľnosti, prípadne ho vie získať od obce.
 • Nadácia ZSE uhradí v plnej výške priame náklady spojené s projekčnými prácami, materiálom a inštaláciou fotovoltického diela.
 • Podmienkou účasti je, aby uchádzač o podporu vyplnil formulár a popísal aj technický stav budovy, ktorý je súčasťou formuláru.

Finančné podmienky:

 • Nadácia ZSE prerozdelí 70 000 € na inštaláciu fotovoltických panelov na vybrané školské a sociálne zariadenia.

VIAC INFORMÁCIÍ