Horizont Európa – kaskádové granty (november 2021)

Uzatvorené 30. nov 2022

Výška dotácie 10 - 200 tisíc €

Miera dotácie závisí od programu%


Nezaradené

Všetky kraje

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Vo všeobecnosti sú kaskádové granty orientované na malé a stredné podniky a start-upy.

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Horizon Europe
Špecifický cieľ: Horizon Europe

Kód výzvy:

HE1/2021

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

  • žiadateľmi môžu byť zväčša startupy, malé a stredné podniky
  • medzi oprávnených žiadateľov v niektorých výzvach patria aj výskumné tímy, výskumné inštitúcie, neziskové organizácie, rôzni inovátori (jednotlivci), digitálne inovačné huby či samosprávy.

Aké oblasti sú z kaskádových grantov podporované?

  • z kaskádových grantov môžu byť financované rôzne oblasti od digitálnych technológií, cez podporu základného výskumu až po komercionalizáciu inovácie

Čo je cieľom kaskádového financovania?

  • výber technologických začínajúcich alebo rozšírených podnikov na účely zrýchlenia alebo inkubácie (zvyčajne bez kapitálu – grant/equity free)
  • podpora pilotov, demonštrácie a / alebo experimenty v súvislosti s konkrétnou inovatívnou technológiou alebo rámcom (zvyčajne s účasťou začínajúcich podnikov alebo MSP).
  • riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií.
  • integrácia väčšieho počtu účastníkov do projektu s cieľom rozšíriť jeho pôsobnosť alebo riešiť konkrétne úlohy.

Indikatívna alokácia výzvy:

  • podpora pri kaskádových grantoch sa pohybuje zvyčajne v rozmedzí 10 – 200 tisíc eur