Innovation Lab 2024

Uzatvorené 25. apr 2024

Výška dotácie nie je stanovená

Miera dotácie max. 70%


Kultúra

Všetky kraje

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Výzva Innovation Lab je zameraná na podporu organizácií v kultúrnom a kreatívnom sektore, vrátane audiovizuálneho sektora, pri vývoji a testovaní inovatívnych digitálnych riešení.

 

Zaradenie výzvy:

Zdroj financovania: Kreatívna Európa 2021-2027
Grantový program: Kreatívna Európa

 

Ďalšie informácie

Výzva Innovation Lab je zameraná na podporu organizácií v kultúrnom a kreatívnom sektore, vrátane audiovizuálneho sektora, pri vývoji a testovaní inovatívnych digitálnych riešení. Cieľom je vytvárať nástroje, modely a metódy, ktoré pozitívne ovplyvňujú tieto sektory, s dôrazom na replikovateľnosť riešení medzi sektormi a zlepšenie aspektov ako konkurencieschopnosť, ekologizácia, spolupráca a viditeľnosť.

 

Dva kľúčové prvky tejto výzvy sú inovácia a medziodborový prístup. Inovácia zahŕňa vytvorenie nástroja, riešenia alebo modelu na posilnenie konkurencieschopnosti európskeho kultúrneho obsahu. Medziodborový prístup vyžaduje zapojenie audiovizuálneho sektora a aspoň jedného ďalšieho sektora čeliaceho rovnakým výzvam. Výzva je súčasťou podprogramu Kreatívna Európa a je otvorená pre všetky subjekty z kreatívneho a kultúrneho priemyslu, pričom môže žiadať jedna organizácia alebo konzorcium partnerov.

 

Cieľom výzvy je podporiť inovatívne prístupy v tvorbe, distribúcii a propagácii obsahu v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Táto podpora zahŕňa prechod na digitálne technológie a zameriava sa na trhové aj netrhové aspekty. Iniciatíva tiež podporuje spoluprácu medzi rôznymi sektormi.

 

Výzva sa konkrétne zameriava na podporu nových foriem tvorby na rozhraní rôznych kultúrnych a kreatívnych odvetví a na podporu inovatívnych interdisciplinárnych prístupov a nástrojov. Tieto nástroje by mali zahŕňať viacjazyčný a sociálny rozmer, aby uľahčili distribúciu, propagáciu, speňaženie a zabezpečili prístup k kultúre a kultúrnym činnostiam vrátane kultúrneho dedičstva.

 

Celková alokácia výzvy: 7 482 102 €