INTERREG SK-AT: Zlepšenie cezhraničnej spolupráce (2023)

Uzatvorené 30. sep 2023

Výška dotácie max. 1 800 000 €

Miera dotácie max. 100%


Informatizácia

Bratislavský, Trnavský

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je posilniť efektívnu verejnú správu podporou právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi, aktérmi občianskej spoločnosti a inštitúciami.

 

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko
Špecifický cieľ: SK-AT 2021-2027

 

Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia:

 • a) Verejný sektor
 • b) Subjekty verejnej správy

 

Oprávnené aktivity:

 • Posilniť efektívnu verejnú správu podporou právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi, aktérmi občianskej spoločnosti a inštitúciami, najmä s cieľom vyriešiť právne a iné prekážky v pohraničných regiónoch prostredníctvom:
  • know-how a výmena údajov na zlepšenie rozvoja stratégie v cezhraničnom regióne;
  • spoločné pilotné akcie zamerané na odstránenie hraničných prekážok;
  • posilnenie inštitucionálnej kapacity verejných orgánov/organizácií.
 • Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby akejkoľvek právnej formy s výnimkou politických strán a politických hnutí.

 

Finančné podmienky:

 • Celková alokácia: 4 235 755,- €