INTERREG SK-HU: Fond malých projektov (2023)

Uzatvorené 15. nov 2023

Výška dotácie max. 50 000 €

Miera dotácie max. 100%


Kultúra

Banskobystrický, Bratislavský, Košický, Nitriansky, Trnavský

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Cieľom Fondu malých projektov je posilniť cezhraničnú spoluprácu a partnerstvo medzi občanmi Slovenska a Maďarska napríklad formou organizácie rôznych podujatí.

 

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
Špecifický cieľ: HU-SK 2021 – 2027

 

Ďalšie informácie

Typy žiadateľov:

Organizácie oprávnené na predloženie projektovej žiadosti sú:

 • samosprávy a ich inštitúcie;
 • neziskové organizácie;
 • vzdelávacie a výskumné inštitúcie;
 • cirkvi;
 • Európske zoskupenia územnej spolupráce;
 • štátne orgány;
 • inštitúcie pre ochranu záujmov.

 

Územné kritériá

 • Žiadateľ musí mať sídlo alebo prevádzku/pobočku v západnej alebo východnej programovej oblasti v zmysle uvedeného:
 • Západná programová oblasť:
  • HU101 – Hlavné mesto Budapešť
  • HU102 – Župa Pest
  • HU212 – Župa Komárom-Esztergom
  • HU221 – Župa Győr-Moson-Sopron
  • SK010 – Bratislavský samosprávny kraj
  • SK021 – Trnavský samosprávny kraj
  • SK023 – Nitriansky samosprávny kraj
 • Východná programová oblasť:
  • HU311 –Župa Borsod-Abaúj-Zemplén
  • HU312 – Župa Heves
  • HU313 – Župa Nógrád
  • HU323 – Župa Szabolcs-Szatmár-Bereg
  • SK032 – Banskobystrický samosprávny kraj
  • SK042 – Košický samosprávny kraj

 

Ciele výzvy:

 • Fond malých projektov má za cieľ podporiť prepojenie cezhraničných komunít, podporovať spoluprácu a povzbudzovať aktívnu účasť občanov a organizácií v demokratickom procese Európskej únie. Okrem toho, si kladie za cieľ podporiť výmenu postojov a skúseností medzi obyvateľmi Maďarska a Slovenska, najmä cez partnerstvá medzi mestami a obcami, s cieľom získať praktické skúsenosti o pestrosti európskeho dedičstva.
 • Fond malých projektov financuje kultúrne festivaly, športové udalosti, odborné konferencie, tábory pre deti a mládež, ktoré umožňujú zástupcom a členom organizácií z oboch krajín stretávať sa a posilňovať vzťahy medzi nimi.

 

Oprávnené aktivity:

Výzva podporuje realizáciu týchto aktivít/podujatí:

 • organizovanie festivalov,
 • organizovanie kultúrnych podujatí,
 • organizovanie športových podujatí,
 • organizovanie odborných konferencií a programov,
 • organizovanie táborov pre deti a mládež.

 

Finančné podmienky:

 • Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu: 1 450 000 €