Nápad pre 3 generácie (2022)

Uzatvorené 04. nov 2022

Výška dotácie max. 2 500 €

Miera dotácie nie je stanovená%


Nezaradené

Všetky kraje

Všetky typy organizácií

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Finančné prostriedky budú poskytnuté na realizáciu grantov, ktoré majú zmysel pre komunitu, na ich realizácii sa budú spoločne podieľať minimálne 2 generácie a nápady budú originálne a trvalo udržateľné

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Poštová banka
Špecifický cieľ: Poštová banka

Kód výzvy:

PB/1/2022

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • Aktívni občania a iniciatívy
 • Verejnoprospešné organizácie (neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie…
 • Školy, škôlky, zariadenia pre seniorov, krízové centrá, centrá voľného času
 • Samosprávy

Oprávnené aktivity:

 • Radi podporíme dobré nápady, ktoré nadchnú ďalších ľudí okolo vás a ich cieľom je niektorá z týchto tém:
  • Sociálna starostlivosť – riešenie sociálnych problémov komunity či znevýhodnených skupín obyvateľstva
  • Podpora vzdelávania – zdieľanie skúseností, zručností  a vedomostí
  • Aktívne využitie voľného času, rozvoj telovýchovy, zdravý životný štýl a voľnočasové aktivity
  • Obnova/ úprava verejných priestranstiev, rozvoj životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt
  • Podpora umenia a tradičnej kultúry, zachovanie kultúrneho dedičstva
  • Podpora komunitného život

Finančné podmienky:

 • Celkový rozpočet výzvy: 30 000 €
 • Maximálny grant pre jeden projekt: 2 500 €