NEWS – Media Literacy (2023)

Uzatvorené 07. mar 2024

Výška dotácie max. 500 000 €

Miera dotácie max. 70%


Vzdelávanie

Všetky kraje

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Výzva podporuje medzinárodné iniciatívy v oblasti mediálnej gramotnosti a vzdelávania.

 

Zaradenie výzvy:

Zdroj financovania: Kreatívna Európa 2021-2027
Grantový program: Kreatívna Európa

 

Ďalšie informácie

Program Kreatívna Európa podporuje medzinárodné iniciatívy v oblasti mediálnej gramotnosti a vzdelávania. O podporu môže žiadať konzorcium pozostávajúce minimálne z troch partnerov z troch rôznych krajín zapojených do tohto programu. Tento prístup podporuje spoluprácu a zdieľanie zdrojov a skúseností naprieč hranicami.

Podpora je zameraná na projekty pokrývajúce aspoň dve zo štyroch hlavných oblastí činnosti:

  • činnosti, ktoré umožňujú zdieľanie a šírenie príkladov osvedčených postupov z inovatívnych projektov mediálneho vzdelávania v iných jazykoch a krajinách,
  • vývoj inovatívnych, interaktívnych online nástrojov na riešenie problémov v online prostredí (vrátane dezinformácií),
  • vývoj materiálov a nástrojov, ktoré občanom umožnia získať kritický prístup k médiám a primerane reagovať na dezinformácie,
  • rozvoj postupov mediálneho vzdelávania prispôsobených meniacemu sa mediálnemu prostrediu (vrátane manipulačných techník a mediálnej produkcie založenej na umelej inteligencii)

Celková alokácia: 2 000 000 €