Podpora udržateľného rastu v cestovnom ruchu (2022)

Uzatvorené 30. nov 2022

Výška dotácie max. 4 000 000 €

Miera dotácie max. 100%


Nezaradené

Všetky kraje

Všetky typy organizácií

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podporiť obnovu ekosystému cestovného ruchu prostredníctvom digitálnej a zelenej transformácie malých a stredných podnikov.

Zaradenie výzvy:

Zdroj financovania: Európska komisia
Grantový program: 1. Európska komisia

Kód výzvy:

COSME2/2022

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • akákoľvek právnická osoba z verejného alebo súkromného sektora
 • viac info o oprávnených žiadateľoch nájdete v kompletnom znení výzvy

Oprávnené aktivity:

 • zýšenie odolnosti malých a konkurencieschopnosti MSP v oblasti cestovného ruchu
 • podpora udržateľnosti, inovácií a digitálnych nástrojov
 • zlepšenie práce s dátami a údajmi
 • zlepšenie environmentálneho a socio-ekonomického aspektu podnikania
 • tvorba nových obchodných modelov v cestovnom ruchu, ktoré sú založené na digitalizácii, nových technológiách, udržateľnosti, obehovosti, autentických a kultúrnych skúsenostiach a zapojení miestnych komunít.
 • posilnenie spolupráce v cestovnom rcuhu
 • posilnenie cezhraničnej spolupráce v cestovnom ruchu, učenia a prenosu vedomostí medzi organizáciami
 • podpora obnovy ekosystému cestovného ruchu po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 prostredníctvom rozvoja a zdieľania najlepších postupov pre investície s ohľadom na ekologický a digitálny aspekt

Finančné podmienky:

 • očakáva sa, že rozpočty projektov (maximálna výška grantu) sa budú pohybovať od 2 miliónov eur do 4 miliónov eur na projekt.
 • EK na túto výzvu vyčlenila celkovo 20,5 milióna eur.