Posilnenie inštitucionálnej spolupráce s Rakúskom (špecifický cieľ 4.1)

Uzávierka žiadostí Do vyčerpania financí

Výška dotácie min. 100 000 €

Miera dotácie 90 - 100%


Nezaradené

Bratislavský, Trnavský

Obce

Zaujala Vás táto výzva?

Podrobné informácie o výzve, prístup k celej databáze a ďalšie výhody získate ako predplatiteľ Online Projektu.

Registrovať sa