Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia (2023)

Uzávierka žiadostí 02. máj 2023

Výška dotácie max. 500 000 €

Miera dotácie max. 95%


Ekologický rozvoj

Všetky kraje

Obce

Nová výzva

Zaujala Vás táto výzva?

Podrobné informácie o výzve, prístup k celej databáze a ďalšie výhody získate ako predplatiteľ Online Projektu.

Registrovať sa