Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd a verejných vodovodov (2023)

Uzávierka žiadostí Do vyčerpania financí

Výška dotácie nie je stanovaná

Miera dotácie max. 92%


Infraštruktúra

Všetky kraje

Obce

Zaujala vás táto výzva?

Podrobné informácie o výzve, prístup k celej databáze a ďalšie výhody získate ako predplatiteľ Online Projektu.

Registrovať sa