Výzva na podporu bezpečnosti cestnej premávky

Uzatvorené 31. dec 2022

Výška dotácie 3 000 - 4 000 €

Miera dotácie 95%


Nezaradené

Všetky kraje

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Potrebujete znížiť rýchlosť áut, ktoré vchádzajú do vašej obce? Alebo chcete zvýrazniť priechod pre chodcov na frekventovanej ceste? Potrebujete zrkadlo do neprehľadnej križovatky? Chcete umiestniť spomaľovače rýchlosti (retardéry) do oblasti, kde chcete znížiť rýchlosť prechádzajúcich vozidiel (napríklad pri škole)? Zapojte sa do grantového programu, ktorý je zameraný na podporu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky.

 

Táto výzva podporuje nákup:

  • meračov rýchlosti
  • spomaľovače rýchlosti (cestné retardéry)
  • dopravné zrkadlá
  • osvetlenia a zvýraznenia priechodov pre chodcov
  • kamerových systémov
  • a iných prvkov, ktoré zvyšujú bezpečnosť cestnej premávky

 

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Nadácia Allianz
Špecifický cieľ: Bezpečnosť cestnej premávky