Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky (2023)

Uzatvorené 30. nov 2023

Výška dotácie max. 5 000 €

Miera dotácie max. 95%


Cestná infraštruktúra

Všetky kraje

Obce

Výzva bola ukončená.

Vypracovali sme 20x

Popis

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podpora bezpečnosti cestnej premávky a pôsobenie na znižovanie nehodovosti a predchádzanie vzniku škôd na zdraví a majetku prostredníctvom dopravnej výchovy, osvety a prevencie.

 

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Nadácia Allianz

 

Ďalšie informácie

Oblasti zamerania projektu:

  • nákup meračov rýchlosti,
  • osvetlenie prechodov pre chodcov,
  • zvýraznenie rôznych značiek alebo časti obce,
  • nákup defibrilátorov,
  • vybudovanie detských dopravných ihrísk,
  • doplnenie prvkov na detské ihriská,
  • podpora aktivít a vzdelávania v oblasti zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky.