Granty z Vyšehradského fondu 2023

Uzatvorené 01. okt 2023

Výška dotácie nie je stanovená

Miera dotácie max. 100%


Informatizácia, Kultúra, Vzdelávanie

Banskobystrický, Bratislavský, Košický, Nitriansky, Prešovský, Trenčiansky, Žilinský

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Tento fond cieli na podporu regiónov prostredníctvom kvalitných projektov regionálnej spolupráce. Môže ísť o inovatívne nápady, sociálne témy, rozvoj cestovného ruchu alebo napríklad projekty v oblasti umenia či vzdelávania.

 

2. kolo výzvy:

 • Dátum uzávierky: 1. jún 2023

3. kolo výzvy:

 • Dátum uzávierky: 1. október 2023

 

Zaradenie výzvy:

Zdroj financovania: Visegrad Fund
Grantový program: Strategické granty

 

Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia:

 • konzorcium organizácií
 • mimovládne neziskové organizácie
 • obce a mestá
 • školy a vysoké školy
 • podnikateľské subjekty, startupy (musí byť však dodržaný neziskový charakter projektu)


O programe:

 • Projekty musia rozvíjať zmysluplnú spoluprácu a aktívnu účasť organizácií z najmenej 3 krajín V4
 • Maximálna doba realizácie projektu je 18 mesiacov
 • Granty môžu pokryť až 100 % rozpočtu projektu a 15 % na režijné náklady
 • Projekty musia riešiť aspoň jeden z cieľov siedmich oblastí zamerania grantového programu


Podporované oblasti:

 • Vývskum, vývoj a inovácia; digitalizácia: Projekty zdôrazňujúce význam mobility, vytvárania sietí, zdieľania znalostí a kapacity
 • Obnova po pandémii Covid-19: Projekty zamerané na podporu odolnosti a obnovy V4 z hľadiska zdravia, hospodárstva a spoločnosti prostredníctvom inovatívnych riešení
 • Výzvy a perspektívy mladej generácie vo Vyšehradskom regióne: Podpora občianskej angažovanosti a dobrovoľníctva mládeže; podpora technického, umeleckého a remeselného umenia