Databáza výziev

Výzvy potrebné pre rast vašej obce, mesta alebo školy je možné čerpať v rôznych oblastiach. Keďže balík peňazí z EÚ je navýšený, možnosť čerpať z týchto prostriedkov bude veľmi zaujímavá. V portáli Online Projekt sú vám k dispozícií všetky aktívne výzvy, ktoré môžu prisipieť k zveľadeniu vašej obce, mesta alebo školy.

Vybraným filtrom nevyhovujú žiadne výzvy.

Zrušiť filter

Aktuálna situácia

V najbližšom období, v rokoch 2021 – 2027, sa môžu obce a mestá zamerať na budovanie inteligentných miest, prvky zelenej infraštruktúry, výstavbu miestnych komunikácií alebo rozvoj verejnej dopravy. Dôležitou súčasťou plánu obnovy budú dotácie na cyklistickú infraštruktúru, cyklodopravu a mestskú mobilitu. Veľkou témou bude prechod na elektromobilitu a teda rozvoj nabíjacej infraštruktúry. Keďže v IKT službách je ešte na čom pracovať, budú otvorené dotácie aj na rozvoj v tomto smere.
Portál Online Projekt vás prevedie týmto bludiskom dotácií a pomôže vám nájsť tú správnu výzvu pre podporu vašej obce, školy alebo mesta.