Kompletný prehľad grantov a dotácií s možnosťou vypracovania projektov

O všetkých výzvach vás informujeme včas a v prípade záujmu vám vypracujeme projekt.

Ako to funguje?

Sledujeme všetky aktuálne, ale aj plánované granty, tie následne plníme do našej databázy výziev, do ktorej získate prístup po registrácii. V prípade záujmu o projekt si ho na základe našich údajov môžete vypracovať sami, alebo vám ho vypracujú naši experti.

Stále aktuálne

Aktívne sledujeme všetky zdroje a informácie vám včas podávame.

Okamžité upozornenia

Na nové granty vás ihneď upozorníme e-mailovou/SMS notifikáciou.

Vypracovanie projektu

Projekty vám vypracujú skúsení odborníci, čo zvýši vašu šancu na získanie dotácie.

Databáza výziev

Aktívne sledujeme všetky zdroje.

Výzva Ministerstva financií SR na individuálne potreby obcí

Podporované oblasti: Cieľom výzvy je podpora aktivít zameraných na financovanie individuálnych potrieb obcí a miest s dôrazom na rekonštrukciu a modernizáciu majetku obce/mesta.   Zaradenie výzvy: Operačný program: Ministerstvo financií Slovenskej republiky   Ďalšie informácie Oprávnení žiadatelia: obce a mestá v rámci Slovenskej republiky   Oprávnené aktivity: Za oprávnené aktivity možno považovať iba tie, ktoré sú súčasťou rozpočtu a časového… Čítať viac

Cestná infraštruktúra, Cyklodoprava, Informatizácia, Infraštruktúra, Kultúra, Šport

Všetky kraje

Uzatvorené 31. máj 2024

Výška dotácie max. 15 000 €

Miera dotácie max. 95%

Viac informácií

18% zľava

Výzva na rozvoj vojenského kultúrneho dedičstva

Podporované oblasti: Cieľom poskytovania dotácií v pôsobnosti MO SR je podporiť prácu mimovládneho sektora, akademickej obce i územnej samosprávy a využiť ich odborné znalosti, expertízy a skúsenosti pri zvyšovaní informovanosti verejnosti o prioritách MO SR a Ozbrojených síl SR, ale aj aktívne podporovať verejnú diskusiu na témy, ktoré sa týkajú bezpečnosti a obrany štátu.  … Čítať viac

Kultúra

Všetky kraje

Uzatvorené 31. mar 2024

Výška dotácie max. 50 000 €

Miera dotácie max. 90%

Viac informácií

Výzva na podporu plnenia funkcií rodiny (detské ihriská)

Podporované oblasti: Verejné priestranstvá sú dôležitou súčasťou života všetkých občanov. Preto sú nevyhnutné aj priestory vhodné pre rodičov s deťmi, ktoré tak môžu podporiť rozvoj samotnej obce. Ak máte záujem o výstavbu detských ihrísk, zapojte sa do výzvy na podporu plnenia funkcií rodiny.   Zaradenie výzvy: Operačný program: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špecifický cieľ: Podpora… Čítať viac

Šport

Všetky kraje

Uzatvorené 31. dec 2023

Výška dotácie max. 50 000 €

Miera dotácie max. 90%

Viac informácií

Digitálna bezpečnosť seniorov (2024)

Podporované oblasti: Výzva podporí projekty zamerané na bezpečnosť seniorov v digitálnom svete. Cieľom grantu je okrem zlepšenia týchto zručností aj pomoc pre seniorov pri overovaní zdrojov informácií, vyhodnocovaní relevantnosti správ či prevencia.   Zaradenie výzvy: Zdroj financovania: Nadácia Pontis Grantový program: Nadačný fond Telekom   Ďalšie informácie Oprávnení žiadatelia: a) právnické osoby so sídlom na území… Čítať viac

Vzdelávanie

Všetky kraje

Uzatvorené 22. dec 2023

Výška dotácie max. 5 000 €

Miera dotácie max. 100%

Viac informácií

Kto prevádzkuje
Online Projekt?

Spoločnosť Online Obec sa od roku 2018 zaoberá vývojom webstránok, mobilných aplikácií a SMS systémov pre obce, mestá, školy a iné verejné organizácie. S cieľom pomáhať pri rozvoji našich obcí sme vytvorili portál Online Projekt, v ktorom si obce a iné organizácie nájdu kompletné informácie k projektom prospešným pre ich rast. Viac o nás →