Kompletný prehľad grantov a dotácií s možnosťou vypracovania projektov

O všetkých výzvach včas informujeme a v prípade záujmu Vám vypracujeme projekt.

Ako to funguje?

Sledujeme všetky aktuálne a plánované granty a plníme ich do našej databázy výziev, do ktorej po registrácii dostanete prístup. V prípade záujmu o projekt si ho na základe našich údajov môžete vypracovať sami, alebo Vám ho vypracujú naši experti.

Stále aktuálne

Aktívne sledujeme všetky zdroje a informácie Vám včas posúvame.

Okamžité upozornenia

O nových grantoch Vás ihneď upozorníme e-mailom / SMS-kou.

Vypracovanie projektu

Projekty Vám vypracujú skúsení odborníci, čo zvýši Vašu šancu na získanie dotácie.

Databáza výziev

Aktívne sledujeme všetky zdroje.

Interreg Stredná Európa 2021-2027 – druhá výzva

Podporované oblasti: Aktuálna výzva reaguje na potreby, trendy a výzvy stredoeurópskych regiónov. Určená je pre verejný a súkromný sektor vrátane malých a stredných podnikov, pre neziskové či medzinárodné organizácie.   Zaradenie výzvy: Operačný program: Interreg V-B Stredná Európa Špecifický cieľ: Interreg Central Europe 2021 – 2027   Ďalšie informácie Oprávnení žiadatelia: Výzva je určená subjektom z… Čítať viac

Cestná infraštruktúra, Ekologický rozvoj

Všetky kraje

Uzávierka žiadostí 17. máj 2023

Výška dotácie 1,2 – 1,9 mil. €

Miera dotácie max. 80 – 100%

Viac informácií

Nová výzva

Rozvoj vojenského kultúrneho dedičstva

Podporované oblasti: Hlavným cieľom poskytovania dotácií v pôsobnosti MO SR je podporiť prácu mimovládneho sektora, akademickej obce i územnej samosprávy a využiť ich odborné znalosti, expertízy a skúsenosti pri zvyšovaní informovanosti verejnosti o prioritách MO SR a Ozbrojených síl SR, ale aj aktívne podporovať verejnú diskusiu na témy, ktoré sa týkajú bezpečnosti a obrany štátu.… Čítať viac

Kultúra

Všetky kraje

Uzatvorené 31. mar 2023

Výška dotácie max. 50 000 €

Miera dotácie max. 90%

Viac informácií

Nová výzva

Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine (2023)

Podporované oblasti: Výzva je zameraná na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev spôsobených ruskou agresiou voči Ukrajine.   Zaradenie výzvy: Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program Špecifický cieľ: 9.1 – Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.   Ďalšie informácie Oprávnení žiadatelia: Mestá a obce   Oprávnené aktivity: V rámci špecifického cieľa 9.1 –… Čítať viac

Humanitárna pomoc

Všetky kraje

Uzávierka žiadostí Do vyčerpania financí

Výška dotácie individuálne

Miera dotácie max. 100%

Viac informácií

Nová výzva

Mením na zeleň 2023

Podporované oblasti: Výzva reaguje na potrebu konať v záujme záchrany nášho prostredia tu a teraz, regionálne, s jasným dosahom na komunitu.   Zaradenie výzvy: Zdroj financovania: Nadácia ZSE Grantový program: 1. Nadácia ZSE   Ďalšie informácie Oprávnení žiadatelia: mimovládne organizácie (neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie,…); centrá voľného času, komunitné centrá; obce a mestá; školy a… Čítať viac

Ekologický rozvoj

Bratislavský, Nitriansky, Trenčiansky, Trnavský

Uzávierka žiadostí 11. apr 2023

Výška dotácie max. 2 000 €

Miera dotácie max. 100%

Viac informácií

Nová výzva

Kto prevádzkuje
Online Projekt?

Spoločnosť Online Obec sa od roku 2018 zaoberá vývojom webstránok, mobilných aplikácii a SMS systémov pre obce, mestá, školy a iné verejné organizácie. S cieľom pomáhať pri rozvoji našich obcí sme vytvorili portál Online Projekt, v ktorom si obce a iné organizácie nájdu kompletné informácie k projektom prospešným pre ich rast. Viac o nás →