Kompletný prehľad grantov a dotácií s možnosťou vypracovania projektov

O všetkých výzvach vás informujeme včas a v prípade záujmu vám vypracujeme projekt.

Ako to funguje?

Sledujeme všetky aktuálne, ale aj plánované granty, tie následne plníme do našej databázy výziev, do ktorej získate prístup po registrácii. V prípade záujmu o projekt si ho na základe našich údajov môžete vypracovať sami, alebo vám ho vypracujú naši experti.

Stále aktuálne

Aktívne sledujeme všetky zdroje a informácie vám včas podávame.

Okamžité upozornenia

Na nové granty vás ihneď upozorníme e-mailovou/SMS notifikáciou.

Vypracovanie projektu

Projekty vám vypracujú skúsení odborníci, čo zvýši vašu šancu na získanie dotácie.

Databáza výziev

Aktívne sledujeme všetky zdroje.

Program na obnovu dediny 2024

Podporované oblasti: Cieľom výzvy je zvýšenie kvality životného prostredia na vidieku, na podporu tvorby zelenej infraštruktúry a na starostlivosť o krajinu.   Zaradenie výzvy: Operačný program: Slovenská agentúra životného prostredia   Ďalšie informácie Oprávnení žiadatelia: obce a mestá v rámci Slovenskej republiky   V rámci výzvy sa dá žiadať o dotáciu na dve hlavné činnosti, a to:… Čítať viac

Cestná infraštruktúra, Cyklodoprava, Informatizácia, Infraštruktúra, Šport

Všetky kraje

Uzávierka žiadostí 26. aug 2024

Výška dotácie max. 8 000 €

Miera dotácie max. 99%

Viac informácií

Nová výzva

Výzva Ministerstva financií SR na individuálne potreby obcí

Podporované oblasti: Cieľom výzvy je podpora aktivít zameraných na financovanie individuálnych potrieb obcí a miest s dôrazom na rekonštrukciu a modernizáciu majetku obce/mesta.   Zaradenie výzvy: Operačný program: Ministerstvo financií Slovenskej republiky   Ďalšie informácie Oprávnení žiadatelia: obce a mestá v rámci Slovenskej republiky   Oprávnené aktivity: Za oprávnené aktivity možno považovať iba tie, ktoré sú súčasťou rozpočtu a časového… Čítať viac

Cestná infraštruktúra, Cyklodoprava, Informatizácia, Infraštruktúra, Kultúra, Šport

Všetky kraje

Uzatvorené 31. máj 2024

Výška dotácie max. 15 000 €

Miera dotácie max. 95%

Viac informácií

18% zľava

Výzva na rozvoj vojenského kultúrneho dedičstva

Podporované oblasti: Cieľom poskytovania dotácií v pôsobnosti MO SR je podporiť prácu mimovládneho sektora, akademickej obce i územnej samosprávy a využiť ich odborné znalosti, expertízy a skúsenosti pri zvyšovaní informovanosti verejnosti o prioritách MO SR a Ozbrojených síl SR, ale aj aktívne podporovať verejnú diskusiu na témy, ktoré sa týkajú bezpečnosti a obrany štátu.  … Čítať viac

Kultúra

Všetky kraje

Uzatvorené 31. mar 2024

Výška dotácie max. 50 000 €

Miera dotácie max. 90%

Viac informácií

Výzva na podporu plnenia funkcií rodiny (detské ihriská)

Podporované oblasti: Verejné priestranstvá sú dôležitou súčasťou života všetkých občanov. Preto sú nevyhnutné aj priestory vhodné pre rodičov s deťmi, ktoré tak môžu podporiť rozvoj samotnej obce. Ak máte záujem o výstavbu detských ihrísk, zapojte sa do výzvy na podporu plnenia funkcií rodiny.   Zaradenie výzvy: Operačný program: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špecifický cieľ: Podpora… Čítať viac

Šport

Všetky kraje

Uzatvorené 31. dec 2023

Výška dotácie max. 50 000 €

Miera dotácie max. 90%

Viac informácií

Kto prevádzkuje
Online Projekt?

Spoločnosť Online Obec sa od roku 2018 zaoberá vývojom webstránok, mobilných aplikácií a SMS systémov pre obce, mestá, školy a iné verejné organizácie. S cieľom pomáhať pri rozvoji našich obcí sme vytvorili portál Online Projekt, v ktorom si obce a iné organizácie nájdu kompletné informácie k projektom prospešným pre ich rast. Viac o nás →