Kompletný prehľad grantov a dotácií s možnosťou vypracovania projektov

O všetkých výzvach vás informujeme včas a v prípade záujmu vám vypracujeme projekt.

Ako to funguje?

Sledujeme všetky aktuálne, ale aj plánované granty, tie následne plníme do našej databázy výziev, do ktorej získate prístup po registrácii. V prípade záujmu o projekt si ho na základe našich údajov môžete vypracovať sami, alebo vám ho vypracujú naši experti.

Stále aktuálne

Aktívne sledujeme všetky zdroje a informácie vám včas podávame.

Okamžité upozornenia

Na nové granty vás ihneď upozorníme e-mailovou/SMS notifikáciou.

Vypracovanie projektu

Projekty vám vypracujú skúsení odborníci, čo zvýši vašu šancu na získanie dotácie.

Databáza výziev

Aktívne sledujeme všetky zdroje.

Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky (2023)

Podporované oblasti: Cieľom výzvy je podpora bezpečnosti cestnej premávky a pôsobenie na znižovanie nehodovosti a predchádzanie vzniku škôd na zdraví a majetku prostredníctvom dopravnej výchovy, osvety a prevencie.   Zaradenie výzvy: Operačný program: Nadácia Allianz   Ďalšie informácie Oblasti zamerania projektu: nákup meračov rýchlosti, osvetlenie prechodov pre chodcov, zvýraznenie rôznych značiek alebo časti obce, nákup… Čítať viac

Cestná infraštruktúra

Všetky kraje

Uzatvorené 31. aug 2023

Výška dotácie max. 5 000 €

Miera dotácie max. 95%

Viac informácií

Podpora poskytovania ranej starostlivosti (0 až 6 rokov) z prostredia marginalizovaných komunít (2023)

Podporované oblasti: Cieľom výzvy je napomôcť zaškoľovaniu detí z marginalizovaných rómskych komunít a z prostredia generačnej chudoby do materských škôl.   Zaradenie výzvy: Operačný program: Plán obnovy Špecifický cieľ: Komponent 6 – Inkluzívne vzdelávanie   Ďalšie informácie Oprávnení žiadatelia:  neziskové organizácie, zriadené v súlade so zákonom NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich… Čítať viac

Vzdelávanie

Všetky kraje

Uzávierka žiadostí Do vyčerpania financí

Výška dotácie max. 130 000 €

Miera dotácie max. 100%

Viac informácií

Rekonštrukcia a modernizácia základných škôl (2023)

Podporované oblasti: Výzva je určená na zlepšenie k prístupu vzdelávania na základných školách. Definované akcie napomáhajú podporovať rovný prístup ku kvalitnému, nesegregovanému a inkluzívnemu vzdelávaniu.   Zaradenie výzvy: Operačný program: Program Slovensko Špecifický cieľ: RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane… Čítať viac

Vzdelávanie

Banskobystrický, Košický, Nitriansky, Prešovský, Trenčiansky, Trnavský, Žilinský

Uzávierka žiadostí Do vyčerpania financí

Výška dotácie nie je určená

Miera dotácie max. 100%

Viac informácií

Výzva na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility (2023)

Podporované oblasti: Výzva je určená na rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu ciest II. a III. triedy v správe vyšších územných celkov resp. mesta Košice.   Zaradenie výzvy: Operačný program: Program Slovensko Špecifický cieľ: RSO3.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility   Ďalšie informácie Oprávnení žiadatelia: samosprávne kraje   Oprávnené aktivity… Čítať viac

Infraštruktúra

Banskobystrický, Košický, Nitriansky, Prešovský, Trenčiansky, Trnavský, Žilinský

Uzávierka žiadostí Do vyčerpania financí

Výška dotácie max. 5 000 000 €

Miera dotácie max. 92%

Viac informácií

Kto prevádzkuje
Online Projekt?

Spoločnosť Online Obec sa od roku 2018 zaoberá vývojom webstránok, mobilných aplikácií a SMS systémov pre obce, mestá, školy a iné verejné organizácie. S cieľom pomáhať pri rozvoji našich obcí sme vytvorili portál Online Projekt, v ktorom si obce a iné organizácie nájdu kompletné informácie k projektom prospešným pre ich rast. Viac o nás →