Databáza výziev

Výzvy potrebné pre rast vašej obce, mesta alebo školy je možné čerpať v rôznych oblastiach. Keďže balík peňazí z EÚ je navýšený, možnosť čerpať z týchto prostriedkov bude veľmi zaujímavá. V portáli Online Projekt sú vám k dispozícií všetky aktívne výzvy, ktoré môžu prisipieť k zveľadeniu vašej obce, mesta alebo školy.

Výzva na rozvoj vojenského kultúrneho dedičstva

Podporované oblasti: Cieľom poskytovania dotácií v pôsobnosti MO SR je podporiť prácu mimovládneho sektora, akademickej obce i územnej samosprávy a využiť ich odborné znalosti, expertízy a skúsenosti pri zvyšovaní informovanosti verejnosti o prioritách MO SR a Ozbrojených síl SR, ale aj aktívne podporovať verejnú diskusiu na témy, ktoré sa týkajú bezpečnosti a obrany štátu.  … Čítať viac

Kultúra

Všetky kraje

Uzávierka žiadostí 31. mar 2024

Výška dotácie max. 50 000 €

Miera dotácie max. 90%

Viac informácií

Nová výzva

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry (2023/2024)

Podporované oblasti: Cieľom tejto výzvy je vybudovanie novej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike, zlepšenie technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry.   Zaradenie výzvy: Operačný program: Fond na podporu športu Špecifický cieľ: Fond na podporu športu   Ďalšie informácie Oprávnení žiadatelia (1) Žiadateľom môže byť a) športová organizácia b) obec, vrátane mestských častí hlavného mesta… Čítať viac

Šport

Všetky kraje

Uzávierka žiadostí 29. feb 2024

Výška dotácie max. 1 100 000 €

Miera dotácie max. 70%

Viac informácií

Innovation Lab 2024

Podporované oblasti: Výzva Innovation Lab je zameraná na podporu organizácií v kultúrnom a kreatívnom sektore, vrátane audiovizuálneho sektora, pri vývoji a testovaní inovatívnych digitálnych riešení.   Zaradenie výzvy: Zdroj financovania: Kreatívna Európa 2021-2027 Grantový program: Kreatívna Európa   Ďalšie informácie Výzva Innovation Lab je zameraná na podporu organizácií v kultúrnom a kreatívnom sektore, vrátane audiovizuálneho… Čítať viac

Kultúra

Všetky kraje

Uzávierka žiadostí 25. apr 2024

Výška dotácie nie je stanovená

Miera dotácie max. 70%

Viac informácií

NEWS – Media Literacy (2023)

Podporované oblasti: Výzva podporuje medzinárodné iniciatívy v oblasti mediálnej gramotnosti a vzdelávania.   Zaradenie výzvy: Zdroj financovania: Kreatívna Európa 2021-2027 Grantový program: Kreatívna Európa   Ďalšie informácie Program Kreatívna Európa podporuje medzinárodné iniciatívy v oblasti mediálnej gramotnosti a vzdelávania. O podporu môže žiadať konzorcium pozostávajúce minimálne z troch partnerov z troch rôznych krajín zapojených do… Čítať viac

Vzdelávanie

Všetky kraje

Uzávierka žiadostí 07. mar 2024

Výška dotácie max. 500 000 €

Miera dotácie max. 70%

Viac informácií

Dunajský nadnárodný program 2021 – 2027 – druhá výzva

Podporované oblasti: Výzva je zameraná na prehlbovanie nadnárodnej spolupráce v dunajskom regióne. Výzva podporuje environmentálne projekty, posilnenie pracovného trhu a rozvoj kultúry a turizmu.   Zaradenie výzvy: Zdroj financovania: Dunajský nadnárodný program Grantový program: Dunajský nadnárodný program 2021 – 2027   Ďalšie informácie V rámci Interreg Programu dunajského regiónu je vyčlenených takmer 39 miliónov eur na… Čítať viac

Ekologický rozvoj, Kultúra

Všetky kraje

Uzávierka žiadostí 29. mar 2024

Výška dotácie nie je určená

Miera dotácie max. 80%

Viac informácií

Podpora verejnej osobnej dopravy s nulovými emisiami (2023)

Podporované oblasti: Cieľom výzvy je podporiť rozvoj udržateľnej verejnej osobnej dopravy. Podpora je špecificky zameraná na rozvoj dopravy s nulovými emisiami prostredníctvom nákupu batériových elektrických autobusov (elektrobusov) a elektrických autobusov s palivovými článkami (vodíkových autobusov). Zámerom výzvy je umožniť podporu komplexných projektov, ktoré počítajú aj s budovaním infraštruktúry pre alternatívne palivá (elektrických nabíjacích staníc a vodíkových… Čítať viac

Cestná infraštruktúra, Ekologický rozvoj

Košický, Trenčiansky

Uzávierka žiadostí Do vyčerpania financí

Výška dotácie max. 14 000 000 €

Miera dotácie max. 100%

Viac informácií

Ďalšie výzvy sú dostupné pre registrovaných používateľov.

Aktuálna situácia

V najbližšom období, v rokoch 2021 – 2027, sa môžu obce a mestá zamerať na budovanie inteligentných miest, prvky zelenej infraštruktúry, výstavbu miestnych komunikácií alebo rozvoj verejnej dopravy. Dôležitou súčasťou plánu obnovy budú dotácie na cyklistickú infraštruktúru, cyklodopravu a mestskú mobilitu. Veľkou témou bude prechod na elektromobilitu a teda rozvoj nabíjacej infraštruktúry. Keďže v IKT službách je ešte na čom pracovať, budú otvorené dotácie aj na rozvoj v tomto smere.
Portál Online Projekt vás prevedie týmto bludiskom dotácií a pomôže vám nájsť tú správnu výzvu pre podporu vašej obce, školy alebo mesta.